ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  caothitam on Sun Apr 10, 2011 8:16 am

- Họ tên:Cao Thi Tam
- Ngày sinh :30/04/1989
- MSSV:36103543
- Lớp:tin01
- Email:tam_tikxu@yahoo.com.vn
- Địa chỉ:VT
- Cơ quan công tác:VT
- Telephone:0907806045
caothitam
caothitam

Posts : 22
Join date : 2011-03-19
Age : 30

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  lekimoanh on Sun Apr 10, 2011 8:18 am

Họ tên:Lê Kim Oanh
- Ngày sinh:24/10/1985
- MSSV:
- Lớp:tin01 brvt
- Email:kimoanh10a3@yahoo.com.vn
- Địa chỉ: thôn 7-xã Long Sơn-tp.vũng tàu
- Cơ quan công tác:
- Telephone:01645048625
- URL:

lekimoanh

Posts : 18
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  vothithuong on Sun Apr 10, 2011 8:21 am

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Mời các bạn đăng ký Danh sách Lớp bằng cách Reply vào mục này.
- Họ tên:vo thi thuong
- Ngày sinh :24/8/1987
- MSSV:36103549
- Lớp:tin01brvt
- Email:
- Địa chỉ:binh chau-xuyen moc
- Cơ quan công tác:
- Telephone:01699174179
- URL:
vothithuong
vothithuong

Posts : 21
Join date : 2011-03-19

http://vothuong.forumvi.com

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  NguyenThiHuyen on Sun Apr 10, 2011 8:27 am

- Họ tên:Nguyễn Thị Huyền
- Ngày sinh :26/07/87
- MSSV:36103520
- Lớp:TIN01-BRVT
- Email:huyenedit87@gmail.com
- Địa chỉ:Vũng tàu
- Cơ quan công tác:vũng tàu
- Telephone:0906810328
- URL:
NguyenThiHuyen
NguyenThiHuyen

Posts : 12
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  NguyenThiThanhTruc on Sun Apr 10, 2011 8:30 am

- Họ tên:Nguyễn Thị Thanh Trúc
- Ngày sinh :
- MSSV:
- Lớp:tin01-brvt
- Email:huyenedit87@gmail.com
- Địa chỉ:Tân Thành
- Cơ quan công tác:Tân Thành
- Telephone:0972008761
- URL:
NguyenThiThanhTruc
NguyenThiThanhTruc

Posts : 15
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  NguyenThiThuyHang on Sun Apr 10, 2011 8:35 am

- Họ tên: Nguyen Thi Thuy Hang
- Ngày sinh : 25/01/1989
- MSSV: 36103512
- Lớp: tin 01
- Email:MixtSoMa@yahoo.com
- Địa chỉ:Phuoc Tinh
- Cơ quan công tác: Phuoc Tinh
- Telephone: 01204665577
- URL:


NguyenThiThuyHang

Posts : 12
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  LeThanhToan on Sun Apr 10, 2011 8:41 am

- Họ tên: Le Thanh Toan
- Ngày sinh: 01/10/1988
- MSSV: 36103552
- Lớp:tin01
- Email:lehuuthanhtoanspbrvt@yahoo.com
- Địa chỉ:Tan Thanh
- Cơ quan công tác: Vung tau
- Telephone:01666884505
LeThanhToan
LeThanhToan

Posts : 11
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  LeThanhToan on Sun Apr 10, 2011 8:41 am

- Họ tên: Le Thanh Toan
- Ngày sinh: 01/10/1988
- MSSV: 36103552
- Lớp:tin01
- Email:lehuuthanhtoanspbrvt@yahoo.com
- Địa chỉ:Tan Thanh
- Cơ quan công tác: Vung tau
- Telephone:01666884505
LeThanhToan
LeThanhToan

Posts : 11
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  truongthidiemphuong on Sun Apr 10, 2011 8:41 am

- Họ tên: truong thi diem phuong
- Ngày sinh : 11/01/89
- MSSV: 36103538
- Lớp: tin01
- Email: bluelove_oc@yahoo.com
- Địa chỉ: long kien
- Cơ quan công tác: long kien
- Telephone: 0902713754
- URL:


truongthidiemphuong

Posts : 9
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  lebathanh on Sun Apr 10, 2011 8:52 am

- Họ tên:le ba thanh
- Ngày sinh :02/09/1987
- MSSV:
- Lớp:tin01
- Email:
- Địa chỉ:
- Cơ quan công tác:
- Telephone:
- URL:

lebathanh

Posts : 16
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  minhkhietbrvt on Sun Apr 10, 2011 8:54 am

- Họ tên:pham minh Khiet
- Ngày sinh :
- MSSV:
- Lớp:tin01
- Email:
- Địa chỉ:Dat do
- Cơ quan công tác:
- Telephone:
- URL:
minhkhietbrvt
minhkhietbrvt

Posts : 16
Join date : 2011-03-19
Age : 31

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  NguyenManhQuyet on Sun Apr 10, 2011 8:54 am

Họ tên: Nguyễn Mạnh Quyết
- Mã SV: 36103541
- Ngày sinh: 23/05/1989
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Lớp: Tin01brvt
- Điện thoại: 0974776068
- Cơ quan công tác: Trường TH Nguyễn thị Minh Khai
- Địa chỉ: Phước Hòa - Tân Thành
- Email: manhquyet76@gmail.com
- URL:
NguyenManhQuyet
NguyenManhQuyet

Posts : 12
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  nguyen thi hang on Sun Apr 10, 2011 8:57 am

Admin wrote:ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Mời các bạn đăng ký Danh sách Lớp bằng cách Reply vào mục này.
- Họ tên:nguyen thi hang
- Ngày sinh :28/10/86
- MSSV:
- Lớp:tin01 brvt-2011
- Email:dongnoi_11@yahoo.com.vn
- Địa chỉ:Tan Thanh-BRVT
- Cơ quan công tác:Tan Thanh
- Telephone:01686881356
- URL:

Chúc các bạn vui vẻ.

nguyen thi hang

Posts : 21
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  vuhien on Sun Apr 10, 2011 8:58 am

Họ tên: Vũ Thị Hiền
- Ngày sinh:24-08-1989
- MSSV:36103518
- Lớp:tin 01
- Email:Vuhien1989@gmail.com
- Địa chỉ:Tan Thanh, brvt
- Cơ quan công tác:truong TH Lê Lợi
- Telephone:01679268824
- URL:
vuhien
vuhien

Posts : 13
Join date : 2011-03-20
Age : 30
Location : Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  vu thi hong hanh on Sun Apr 10, 2011 8:59 am

Admin wrote:ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Mời các bạn đăng ký Danh sách Lớp bằng cách Reply vào mục này.
- Họ tên:Vu Thi Hong Hanh
- Ngày sinh :
- MSSV:
- Lớp:tin 01 brvt 2011
- Email:
- Địa chỉ:BaRia-VT
- Cơ quan công tác:Ba Ria
- Telephone:
- URL:

Chúc các bạn vui vẻ.

vu thi hong hanh

Posts : 11
Join date : 2011-03-20

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  nguyenthinhunghia on Sun Apr 10, 2011 9:28 am

- Họ tên:Nguyễn Thị Như Nghĩa
- Ngày sinh : 08-06-85
- MSSV:36103531
- Lớp:tin01brvt
- Email:nhunghia0805@yahoo.com
- Địa chỉ: brvt
- Cơ quan công tác:brvt
- Telephone:0977246279
- URL:

Chúc các bạn vui vẻ. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
nguyenthinhunghia
nguyenthinhunghia

Posts : 17
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  phamtrongnghiem on Sun Apr 10, 2011 10:29 am

- Họ tên:pham trong nghiem
- Ngày sinh :30/07/1989
- MSSV:
- Lớp:tin01
- Email:
- Địa chỉ:
- Cơ quan công tác:xuyen moc
- Telephone:01699522590
- URL: Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil

phamtrongnghiem

Posts : 10
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  nguyenvanluu on Sun Apr 10, 2011 11:13 am

Họ tên:nguyen van luu
- Ngày sinh :14/11/1984
- MSSV:
- Lớp:tin01brvt
- Email:mrnguyenluu@gmail.com
- Địa chỉ:
- Cơ quan công tác:fpt
- Telephone:0978621705
- URL:
nguyenvanluu
nguyenvanluu

Posts : 7
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011 - Page 2 Empty Re: ĐIỂM DANH LỚP TIN 01 BRVT - 2011 SÁNG 10/04/2011

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum