BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING)

Go down

BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING) Empty BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING)

Post  Admin on Sat Mar 19, 2011 4:23 pm

BÀI 4 : IP –SUBNET MASK.
Trên màn hình Desktop:
Rclick (nhấn nút chuột phải) vào biểu tượng My Network Places chọn Properties
Rclick vào biểu tượng card mạng (Local Area Connection), chọn Properties
Xuất hiện hộp thoại “Local Area Connection Properties”:

Trong khung giữa tô sáng mục chọn Internet Protocol (click vào dòng chữ, không click vào ô check), chọn Properties.
Trong hộp thoại Internet Protocol Properties vừa xuất hiện

Nếu ta thấy dấu chọn đang ở dòng Obtain an IP address automatically, có nghĩa là hệ thống đang sử dụng 1 địa chỉ IP do máy Server cấp tự động.
Trường hợp này muốn biết địa chỉ IP thực sự của máy đang sử dụng, ta phải tìm hiểu bằng cách sau:
Từ nút Start chọn Run…, gõ vào ô lệnh : cmd, nhấn OK
Cửa sổ Command Prompt xuất hiện, tại dấu nhắc lệnh nhập vào : ipconfig /all, Enter

Hệ thống sẽ cho ta biết các thông số cấu hình IP của máy đang sử dụng.
1. Nếu muốn máy dùng địa chỉ IP tĩnh: thì người sử dụng máy phải tự tay khai báo.
Cách khai báo như sau:
Mở lại hộp thoại Internet Protocol Properties
Đánh dấu check vào lựa chọn “Use the following IP address”, rồi nhập vào các thông số (biết thì nhập, không biết thì thôi).
Giá trị các thông số này như thế nào ta sẽ học ở bài sau.
Ghi nhớ các thao tác này, lặp lại thường xuyên ở các bài học sau.
2. Liên lạc giữa các máy tính.
Để test xem giữa các máy tính đã liên thông với nhau chưa, ta sử dụng lệnh “ping”
Mở cửa sổ Command Prompt, nhập vào: ping “IP máy muốn liên lạc”, hoặc: ping “tên Computer” nhấn Enter.
Thí dụ: Ping 192.168.1.45, Enter.
Có 3 trường hợp hệ thống sẽ trả lời như sau :
Trường hợp 1 ……………….
Trường hợp 2 ………………..
Trường hợp 3 …………………

Ghi nhận lại, sẽ giải thích trong giờ lý thuyết.
Tìm hiểu máy mình đang sử dụng và trả lời các câu hỏi dưới đây:
a. Tên Computer bạn đang ngồi :
b. Địa chỉ IP của máy bạn :
c. Subnet Mask :
d. Defaul Gateway :
e. DNS Server :
CÁC BÀI THỰC HÀNH VỀ IP & CHIA MẠNG CON
1. Đổi các số IP được biểu diển bằng dạng nhị phân sang thập phân, hãy đổi màu phần NetID trong các địa chỉ IP dưới đây:
a. 11011100.01100101.11011000.00010101 =
b. 10111000.00101011.11010100.10101111 =
c. 01011101.11011101.11000001.00100001 =
d. 10101010.01010101.11001100.11100010 =
2. Đổi các địa chỉ IP dưới đây sang nhị phân :
a. 192.168.2.1
b. 12.142.36.15 = 00001100.10001110.00100100.00001111
c. 110.101.001.110
d. 10.124.210.32
3. Khi 1 máy tính trên Internet nhận được 1 gói tin từ máy 172.16.2.125 nó sẽ hành xử như thế nào? Vì sao?
4. Nhà bạn có thuê 1 đường truyền ADSL của FPT. Cho tôi biết địa chỉ Private và địa chỉ Public nằm ở vị trí nào?
5. Địa chỉ IP nào dưới đây không thể dùng để khai báo cho một máy tính trong mạng:
a. 196.253.42.1 b. 10.256.32.8 c. 252.12.6.12
d. 192.168.1.0 e. 18.12.5.0 f. 12.255.255.252
g. 170.12.255.255 h. 78.15.0.0 i. 56.0.0.1
2. Vì sao người quản trị mạng chia mạng của mình thành những mạng con.
3. Ngoài việc chia mạng con, ta có thể dùng cách nào khác để đạt được mục đích đó nếu mạng của ta chỉ là các mạng LAN.
4. Trong trường hợp nào thì ta bắt buộc phải chia mạng con.
5. Bạn ngồi trên một máy tính nằm trong một hệ thống mạng, bạn nhìn vào đâu để biết mạng đó có chia thành các mạng con hay không.
6. Một mạng máy tính có địa chỉ là 192.168.1.0, hãy chia mạng này ra làm 6 mạng con sử dụng được.
a. Tính Subnet Mask mới của 6 mạng con đó :
b. Ghi ra địa chỉ mạng đầu tiên dùng được :
c. Ghi ra địa chỉ mạng cuối cùng dùng được :
d. Ghi ra địa chỉ broadcast của từng mạng con :
7. Một mạng máy tính có địa chỉ là 174.16.0.0, hãy chia mạng này ra làm 8 mạng con sử dụng được.
a. Tính Subnet Mask mới của 8 mạng con đó :
b. Ghi ra địa chỉ IP máy đầu tiên của 8 mạng con đó :
c. Ghi ra địa chỉ IP máy cuối cùng 8 mạngcon đó :
d. Ghi ra địa chỉ broadcast của từng mạng con :
8. Một mạng máy tính có địa chỉ là 12.0.0.0, hãy chia mạng này ra làm 13 mạng con sử dụng được.
a. Tính Subnet Mask mới của 13 mạng con đó :
b. Ghi ra địa chỉ mạng của 13 mạng con đó :
c. Ghi ra địa chỉ broadcats của từng mạng con :
d. Ghi ra địa chỉ broadcats của từng mạng lớn :
9. Một máy tính có địa chỉ IP là 192.168.5.35/27.
a. Cho biết Subnet mask của máy đó?
b. Nếu máy đó có nhu cầu gởi 1 gói tin cho các máy trong mạng con đó thì nó sẽ dùng địa chỉ IP nào?
c. Nếu máy đó có nhu cầu gởi 1 gói tin cho toàn bộ các máy trong mạng lớn đó thì nó sẽ dùng địa chỉ IP nào?
10. Một máy tính có địa chỉ IP là 64.12.75.123/13.
a. Cho biết Subnet mask của máy đó :
b. Nếu máy đó có nhu cầu gởi 1 gói tin cho các máy trong mạng con đó thì nó sẽ dùng địa chỉ IP nào?
c. Nếu máy đó có nhu cầu gởi 1 gói tin cho toàn bộ các máy trong mạng lớn đó thì nó sẽ dùng địa chỉ IP nào?
11. Một công ty XYZ được cấp một địa chỉ IP 192.168.32.0/18. Hãy tính:
a. Địa chỉ đường mạng
b. Địa chỉ broadcast
c. Số host
d. Khoảng địa chỉ host
e. Công ty XYZ cần chia cấu hình cho 8 phòng, mỗi phòng gồm 1000 máy. Hãy cho biết địa chỉ subnet, broadcast, khỏang địa chỉ host của từng subnet
12. Nếu cần chia cho 4 tầng
a. Tầng 1 gồm 10 đường mạng, mỗi đường mạng gồm 1000 máy
b. Tầng 2 gồm 9 đường mạng, mỗi đường mạng gồm 800 máy
c. Tầng 3 gồm 5 đường mạng, mỗi đường mạng gồm 900 máy
d. Tầng 4 gồm 2 đường mạng, mỗi đường mạng gồm 100 máy
e. Nếu cần chia cho 70 đường mạng, trong đó có 50 đường mạng mỗi đường mạng có 60 máy, 20 đường mạng mỗi đường mạng có 30 máy, 8 đường mạng mỗi đường mạng có 15 máy.
13. Cho đường mạng 126.2.0.0/15. Hãy tính:
a. Địa chỉ đường mạng
b. Địa chỉ broadcast
c. Số host
d. Khỏang địa chỉ host
e. Hãy chia subnet cho 11 lầu mỗi lầu gồm 20 phòng, mỗi phòng 20 máy
f. Hãy chia subnet cho 6 tòa nhà, mỗi tòa nhà gồm 15 lầu, mỗi lầu gồm 20 phòng, mỗi phòng gồm 50 máy.
14. Cho địa chỉ IP 190.23.4.12. Hãy tìm:
a. Địa chỉ IP thuộc lớp gì?
b. Địa chỉ đường mạng?
c. Địa chỉ broadcast?
d. Khoảng địa chỉ host hợp lệ
e. Nếu lấy 17 bit làm địa chỉ đường mạng. Hãy tính:
Subnet mask là gì?
Địa chỉ đường mạng
Địa chỉ broadcast
Khỏang địa chỉ host hợp lệ
Hãy chia đường mạng cho tòa nhà có 13 lầu, mổi lầu có 20 phòng, mỗi phòng co 70 máy.
Admin
Admin
Admin

Posts : 78
Join date : 2011-03-19

https://tin01brvt.forumvi.com

Back to top Go down

BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING) Empty Re: BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING)

Post  LamThiHoa on Sun Mar 20, 2011 2:23 pm

1. Đổi các số IP được biểu diển bằng dạng nhị phân sang thập phân, hãy đổi màu phần NetID trong các địa chỉ IP dưới đây:
a. 11011100.01100101.11011000.00010101. 220.101.216.21
b. 10111000.00101011.11010100.10101111 =
c. 01011101.11011101.11000001.00100001 =
d. 10101010.01010101.11001100.11100010 =
2. Đổi các địa chỉ IP dưới đây sang nhị phân :
a. 192.168.2.1
b. 12.142.36.15 = 00001100.10001110.00100100.00001111
c. 110.101.001.110
d. 10.124.210.32


Last edited by LamThiHoa on Sun Mar 20, 2011 2:28 pm; edited 1 time in total

LamThiHoa

Posts : 72
Join date : 2011-03-19
Age : 32

Back to top Go down

BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING) Empty Re: BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING)

Post  LamThiHoa on Sun Mar 20, 2011 2:26 pm

3. Khi 1 máy tính trên Internet nhận được 1 gói tin từ máy 172.16.2.125 nó sẽ hành xử như thế nào? Vì sao?

LamThiHoa

Posts : 72
Join date : 2011-03-19
Age : 32

Back to top Go down

BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING) Empty Re: BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING)

Post  NguyenThiThuyHang on Sun Mar 20, 2011 2:27 pm

a. 11011100.01100101.11011000.00010101 =220.101.216.21
b. 10111000.00101011.11010100.10101111 =56.43.212.175
c. 01011101.11011101.11000001.00100001 = 93.221.193.33
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes

NguyenThiThuyHang

Posts : 12
Join date : 2011-03-19

Back to top Go down

BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING) Empty Re: BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING)

Post  NguyenThiHanh on Tue Mar 22, 2011 9:28 pm

Có ai làm hết bài tập không? Up lên cho mọi người chia sẻ với Laughing Laughing
NguyenThiHanh
NguyenThiHanh

Posts : 23
Join date : 2011-03-19
Age : 31

Back to top Go down

BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING) Empty Re: BÀI TẬP VỀ CHIA MẠNG CON (SUBNETTING)

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum