Câu hỏi thường gặp

Go down

Câu hỏi thường gặp Empty Câu hỏi thường gặp

Post  huynhthikimsang on Thu Mar 24, 2011 8:28 pm

1.What kind of reporting is available for Live@edu administrators?
Live@edu administrators can access key reports about their school's service activity via the Service Management Portal.
Reports include:
- Account Trends - Number of provisioned and active accounts for your domain.
- Account Activity Summary - Number of accounts within your domain that received, sent or had failed messages.
- Message Activity - Number of received, sent or failed messages for your domain.
- Service Usage Trend - Trend charts for service usage.

1. Những loại báo cáo có sẵn cho Live @ edu quản trị viên?
Live @ edu quản trị viên có thể truy cập các báo cáo quan trọng về hoạt động dịch vụ của trường học của mình thông qua Quản lý Dịch vụ Portal.
Báo cáo bao gồm:
- Tài khoản Xu hướng - Số tài khoản cung cấp và hoạt động cho tên miền của bạn.
- Tài khoản cuối lược - Số lượng tài khoản trong miền của bạn mà nhận, gửi hoặc có tin nhắn không thành công.
- Thông báo Hoạt động - Số lượng tin nhắn nhận được, gửi hoặc không cho tên miền của bạn.
- Dịch vụ sử dụng Trend - Xu hướng các biểu đồ để sử dụng dịch vụ.

2.Tại sao học sinh sẽ muốn sử dụng Microsoft Live @ edu?
Học sinh cần phải hợp tác với bạn bè, bạn học cùng lớp, và gia đình và họ có nhiều công cụ trực tuyến, từ các nguồn khác nhau, để chọn lựa. Microsoft Live @ edu là một nguồn tài nguyên duy nhất với nhiều công cụ để học sinh có thể truy cập với tài khoản e-mail một cho một kinh nghiệm sử dụng phù hợp. Nó là một cung cấp miễn phí cho các trường học dựa trên thư điện tử thông qua Microsoft Outlook Live, với quyền truy cập vào các dịch vụ khác như Windows Live SkyDrive. Dịch vụ này cung cấp cho sinh viên, nhân viên và giảng viên quyền chọn cách họ giao tiếp và cộng tác với nhân dân và cộng đồng xung quanh. Ngoài ra, vì các trường tùy biến Live @ edu e-mail với xây dựng thương hiệu của họ, các sinh viên cảm thấy được kết nối với cộng đồng học thuật của họ.

huynhthikimsang
huynhthikimsang

Posts : 56
Join date : 2011-03-19
Age : 30

http://lysansan.forumvi.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum